вівторок, 31 березня 2020 р.

Трудове навчання 7 клас 01.04.2020

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
(ЗА РОЗКЛАДОМ середа  01.04.2020 РОКУ)

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
7 КЛАС

ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ОЗДОБЛЕННЯ МОЗАЇКОЮ - МАРКЕТРІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТЕХНІКИ МАРКЕТРІ. 
ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ.

ЗАВДАННЯ:1. Прочитатйе  подану інформацію, випишіть основні поняття до робочого зошита.

Наш  проект-рамка для фото, яка за бажанням та за можливостями, може бути оздоблена за допомогою технології оздоблення по дереву - маркетрі.

         Мозаїка з деревини – це орнаментальне або сюжетне зображення, виконане з шматочків деревини або шпону.
Мозаїка має багато видів які відрізняють конструкційними матеріалами та технологією виконання. 
 
          Маркетрі є найбільш поширеним та складним видом мозаїки. Одні з видів мозаїки прості та не потребують специфічного набору інструментів. Інші більш складні за виконанням та потребують дефіцитних конструкційних матеріалів та специфічних інструментів.
Маркетрі вперше з'явилось після винайдення верстата для виготовлення струганого шпону в 16 ст. Найбільшого розквіту в Європі мозаїка в техніці маркетрі досягла в XVIII ст.  її широко використовували для прикрашання інтер'єрів та меблів.
 
Виріб, оздоблений маркетрі

 
Породи деревини.

Хвойні породи мають чітко виражену текстуру, однак вони неоднорідні за твердістю і їх порівняно важко обробляти. Тонкі планки та шпон легко лопає.

Листяні породи поділяють на дві груп: розсіяносудинні та кільцесудинні. 
Породи кільцесудинної групи мають шпон з приблизно однорідною твердістю та виражену текстуру. З розсіяносудинних порід отримують шпон з мало вираженим малюнком волокон.
Для виконання оздоблення в техніці маркетрі використовують переважно шпон різних порід деревини. 

Шпон - це тонкі пластинки деревини товщиною від 0,6 мм до 3 мм, отримані способом стругання, пиляння, лущення.
       Для мозаїки використовують пиляний або струганий шпон різних порід деревини з різним забарвленням та з різноманітним малюнком волокон. Тому складні мозаїкові набори виготовляють зі шпону десятків порід деревини. 
Елементи накладної мозаїки виконують з тонких планок товщиною 3-5 мм.

 Основи композиції. Стилізація зображень.

         Композиція – це поєднання окремих елементів (вставок) в єдине художнє ціле, що відображає задум автора. 
        Під час художнього конструювання часто виділяється головна частина оздоблення, яку називають центром композиції. 
           Орнаментальна композиція складається з простих, переважно геометричних, елементів.
           Сюжетна композиція відтворює подію, рослину, тварину або природу.
           Для гармонійного поєднання елементів між собою в композицію застосовують засоби композиції.
           Метричний ряд – повторення одного елемента або групи елементів з однаковим проміжком.
           Симетрія – однакове розміщення елементів відносно осі.
 Розрізняють дзеркальну симетрію. В ній одна половина є дзеркальним відображенням іншої.
 В поворотній симетрії елемент або група елементів повертається декілька разів на однаковий кут відносно осі обертання. Якщо елементи композиції розміщені неоднаково, то композиція вважається асиметричною.
В художньому конструюванні контраст та нюанс характеризують ступінь схожості або несхожості відношень між однорідними якостями у виробі. Контраст — це різко виражена різниця між однорідними якостями.  Нюанс – це незначні відмінності між однорідними якостями.
В мозаїці розповсюдженими є орнаменти з простих геометричних фігур або спрощених рослинних мотивів. 
     Орнамент — це узор (композиція) яка складається з впорядкованих елементів, що повторюються на основі метричного ряду. 
         Можна проявити свої творчі здібності і у створенні власних композицій орнаментального або сюжетного характеру. Комбінуючи прості геометричні фігури з використання засобів композиції можна отримати власні оригінальні композиції для виконання їх в техніці мозаїки.Немає коментарів:

Дописати коментар