Географія 10-11 класи

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
четвер 21.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: Участь України в процесах європейської економічної інтеграції. Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку.


ЗАВДАННЯ: ОПРАЦЮВАТИ § 47 підручника.
ВИКОНАТИ ТЕСТИ ( для тих учнів, хто не виконував минулого уроку) Код доступу 2939273
______________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 20.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РЕГІОНАМИ ТА КРАЇНАМИ СВІТУ

ЗАВДАННЯ: ОПРАЦЮВАТИ § 47 підручника.
ВИКОНАТИ ТЕСТИ Код доступу 1955923
________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 20.05.2020 РОКУ


ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
ТЕМА:Сучасний стан окремих складових третинного сектору. Сталий (збалансований) розвиток.
Практична робота №10: "Аналіз секторальної структури економіки України"


ЗАВДАННЯ: 1.ОПРАЦЮВАТИ § 33
2. ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ.
Практична робота №10: "Аналіз секторальної структури економіки України"
МЕТА: згрупувати види економічної діяльності за характером їхнього продукту (сировина, кінцева продукція,  послуга ); розподілити вимди економічної діяльності за секторами економіки; дослідити особливості секторальної структури економіки України та значення кожного з секторів у створенні ВВП.
Хід роботи:
1. Дайте визначення понять: "національна економіка", "виробництво", "послуга"
2.Оформити  таблицю в зошиті, вивчити, проаналізувати, зробити висновки.

Національна економіка - Сайт geografiamozil2!
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У банківському секторі України майже третина установ належать іноземному капіталу. Це переважно провідні банки країн Європи.

У сільському господарстві України агрохолдинги створили моноспеціалізованівеликі ділянки товарного вирощення культур на експорт і відновили агропромислові комплекси.

Основу вітчизняної промисловості становлять великі підприємства, що належать потужним акціонерним товариствам, які контролюють повний виробничий
ланцюг «руда — метал — прокат» із власними кам’яновугільними підприємствами, що постачають необхідне для промислових потреб паливо та кокс.

Вітчизняна економіка належить до перехідного типу.

Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини та металів насамперед спираються на сприятливі природні умови й ресурси та дешеву кваліфіковану робочу силу.

Найбільше виробляють електричного струму Запорізька, Донецька, Миколаївська, Рівненська області.

Україна має замкнений виробничий комплекс цивільного літакобудування.

У вітчизняному виробництві автомобілів маємо дві групи компаній. Першу представляють національні підприємства, які виготовляють їх з деталей і компонен-
тів, вироблених в Україні. Другу — підприємства з великовузлової зборки іноземних автомобілів.

Малу просту техніку та реманент для фермерів і господарств населення виробляють майже в усіх районах держави; велику складну техніку й устаткування —
на окремих потужних підприємствах.

Переважно в межах відповідних глобальних ланцюгів доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції в Україні діють підприємства-філії
великих корпорацій зі збирання найпростіших компонентів відповідних виробів.

Більшість підприємств фармацевтичної промисловості України орієнтовані на іноземні ринки.

У меблевій промисловості за останні 20 років відбулась модернізація провідних старих і відкриття нових фабрик. Переважно вони належать вітчизняним власникам.

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів поширено по всій території України. Вітчизняний ринок контролюють провідні ТНК.

У текстильній промисловості та виробництві одягу за роки незалежності України відбулися структурні зміни та з’явились нові сировинні бази. Більшість підприємств виробляють готовий одяг на основі давальницьких схем

3. ВИКОНАТИ тест Код доступу 8615915
_____________________________________________________
11 КЛАС

ТЕМА: СТАЛИЙ (ЗБАЛАНСОВАНИЙ ) РОЗВИТОК
Світові цілі щодо впровадження у практику державного управління стратегії сталого розвитку визначають рекомендаційні рішення, прийняті на міжнародних форумах, ініційованих ООН та її спеціалізованими організаціями. У різних країнах світу акцентують на різних аспектах її реалізації. Наприклад, більшість країн Європи прагне насамперед покращити екологічну ситуацію, а в країнах Африки переважно намагаються реалізувати соціальні й економічні аспекти цієї стратегії.
Україна бере участь у міжнародних форумах від 1992 р., коли в Ріо-де-Жанейро було прийнято перший міжнародний правовий документ із питань сталого розвитку . Серед вітчизняних географів переважає розуміння сталого розвитку як збалансування інтересів природи й суспільства. Саме в цьому контексті розроблено Концепцію сталого (збалансованого) розвитку України. Основну увагу в цьому важливому документі приділено визначенню національних пріоритетів. Передусім зусилля держави спрямовано на розширення мережі природно-заповідного фонду та впровадження у вітчизняне законодавство відповідних положень міжнародно-правових актів у цій сфері, до яких долучилась держава в рамках реалізації стратегії сталого розвитку.
Методист OBU Херсон: Глобальні цілі сталого розвитку та бібліотеки ...
______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
четвер 14.05.2020 РОКУ


ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


ТЕМА: ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ЗАВДАННЯ:1. Виконати тест, відкривши посилання  join.naurok.ua код доступу 744749

БАЖАЮ УСПІХІВ! ______________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 13.05.2020 РОКУ


ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ
ЗАВДАННЯ: 
1. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи за семестр.
2. Повторити § 33-45  підручника.
3. Опрацювати § 46  підручника.
_______________________________________________________________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 13.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


ТЕМА:ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ЗАВДАННЯ: 
1. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.
2. Час обмежений - 40 хв.
3. Початок тестування о 12.30 год.
4. Виконати тест, відкривши посилання  join.naurok.ua код доступу 790665
5. Код доступу буде вказано о 12.30 год.
______________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
четвер 07.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУТЕМА: ПАР.
ЗАВДАННЯ: Опрацювати § 45  підручника.
2.Виконати тест    (до 18.00 години)
Код доступу 282517
посилання
join.naurok.ua
3. Підготуйтесь до підсумкового уроку з географії.

______________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 06.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУТЕМА: Єгипет. ПАР.
ЗАВДАННЯ: Опрацювати §44, 45  підручника.
2. Тест 06.05.20 до 20.00 години.
Код доступу 317138  посилання
______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 06.05.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: Сучасні риси національної економіки України.Україна на окремих товарних ринках. Сучасний стан енергетики.Сучасний стан окремих виробництвмашинобудування. Сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості.

ЗАВДАННЯ:1. Опрацювати п. 30, 31,32 (коротко законспектувати)
_________________________________________________________________________________


ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
ЧЕТВЕР  30.04.2020 РОКУ


ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АФРИКИ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7: "ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ АФРИКИ ОСНОВНИХ РАЙОНІВ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, ЗАЛІЗНИХ, МІДНИХ, АЛЮМІНІЄВИХ РУД, ЦЕНТРІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ  (ЗБАГАЧЕННЯ), ОСНОВНИХ ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ ТА ПОРТІВ ЕКСПОРТУВАННЯ"

ЗАВДАННЯ: 1. ОПРАЦЮВАТИ п. 43 підручника, законспектувати.
2. Виконати практичну роботу 7. (ст. 174 підручника)
Примітка до практичної роботи 7: Якщо нема контурної карти, складіть таблицю, де запишіть основні райони видобування іт.д.зробіть висновки.
______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 29.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН АФРИКИ.
ЗАВДАННЯ: 1. Опрацювати п. 42
2. В зошитах зробіть таблицю (1-й, 2-й, 3-й сектори економіки Африки), випишіть особливості економіки Африки.

________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 29.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА: НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. 
Практична робота 9 : "Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні"
ЗАВДАННЯ:1. Опрацювати п. 29.
2. Виписати і вивчити визначення понять: урбанізація, субурбанізація, джентрифікація. 
3. Виконати практичну роботу в зошиті. 
4. Виконати тест, код доступу 331466 join.naurok.ua
 ( 29/04 до 20.00 год.)

__________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
четвер 23.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Тема: АФРИКА
Особливості географічного положення Африки.
ЗАВДАННЯ: опрацювати §41 підручника.
Виконайте тест  23 квітня до 17:00  Код доступу 575355
використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
______________________________________________________


ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 22.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Тема: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

ЗАВДАННЯ: 1. Опрацювати §28 підручника, обов’язково законспектуйте на оцінку ( фото конспекту надішліть на мою електронну адресу:  fessaycc@gmail.com  ) 

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗНО З ГЕОГРАФІЇ!!!!
____________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 22.04.2020 РОКУ
ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


ТЕМА:КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТЕМИ "КРАЇНИ АМЕРИКИ"
1. ВИКОНАЙТЕ ТЕСТ   до 23 квітня 15:00 години

Код доступу 498770 використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua

______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
ЧЕТВЕР 16.04.2020 РОКУ
ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА:ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 "ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОБУДУВАННЯ США, КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ." 
Завдання:ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ №6 
( В ЗОШИТАХ)
ТЕМА: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОБУДУВАННЯ США, КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ.
МЕТА: установити чинники міжнародної спеціалізації виробництва США, КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ; пояснити особливості розміщення основних промислових регіонів (центрів) обробної промисловості; сформувати знання про просторову організацію господарств країн.
ОБЛАДНАННЯ: економічна карта Америки та окремих країн, атласи, картосхеми країн.
ХІД РОБОТИ: 
1. Напишіть склад та значення машинобудування_______________________________
2. Заповніть таблицю "Порівняльна характеристика машинобудування США, КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ" (Дати характеристику загальному машинобудуванню, транспортному машинобудуванню, точному машинобудуванню цих країн)
3. Позначте на картосхемі найбільші промислові центри США, КАНАДИ, БРАЗИЛІЇ.
Практична робота № 5 "Складання картосхеми типології країн Америки ...
4.Зробіть  висновки.
Виконані роботи надсилайте мені у вигляді фото.

БАЖАЮ УСПІХІВ!

______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС
СЕРЕДА 15.04.2020 РОКУ
ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ТЕМА:БРАЗИЛІЯ
Завдання:1. Опрацювати §40 підручника
2. Підготуватися до тематичного оцінювання, повторити 
§§33-40

3. Пройти тест "Бразилія" до 16 квітня 2020 року до 14.00 год.
Код доступу 589456
 Використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua

______________________________________________________ 

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС
СЕРЕДА 15.04.2020 РОКУ
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ


ТЕМА: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З РОЗДІЛУ: "ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ"

 ЗАВДАННЯ 1: ТЕСТИ З ТЕМИ: "ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА"
ВИКОНАТИ ТЕСТ ДО 18.00 год. 15 КВІТНЯ 2020 р.

Код доступу 135305

ВИКОРИСТАЙТЕ  ЦЕЙ КОД, відкривши посилання
join.naurok.ua

___________________________________________________
ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС 
четвер 09.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

виконати до 15.04.2020 року


ТЕМА: КАНАДА.
Силует Карта Канади - Безкоштовні векторні силуети | Creazilla
СИЛУЕТ КАНАДИЗАВДАННЯ: 1. ОПРАЦЮВАТИ §39 підручника.
Офіційна назва – Канада
Склад території – 10 провінцій, 3 території
Член міжнародних організацій – ООН, НАТО, НАФТА, Співдружність Націй та ін. 
Офіційні мови – англійська, французька
Релігія – християнство (протестантизм, католицтво)
Площа країни - 9,98 млн. км²
Населення - 36,9 млн. осіб (2018 р.)
Загальний ВВП (за даними МВФ, 2017) - 1531 млрд. $
ВВП на 1 особу - 41921 $ 
Форма правління - держава у складі Співдружності
Територіальний устрій - федеративна держава
Місце країни за типізацією ООН - високорозвинута країна "Великої сімки G-7"
 СТОЛИЦЯ - ОТТАВА
Канада - Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Бойко ...
КАНАДА
ПРОВІНЦІЇ КАНАДИ      ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КАНАДУ

 • ГІДРОЕНЕРГЕТИКА КАНАДИ

 • -Назва «Канада» походить від слова «kanata», що означає «село». 
  -Офіційними мовами Канади є французька та англійська.
  -Площа Канади становить майже 10 млн км²!
  -37% жителів Канади не хотіли, щоб у Ванкувері проводили Олімпійські ігри.
  -Канада є другою за величиною країною у світі, поступаючись лише Росії. Вона також є найбільшою державою на своєму континенті.
  -Щільність населення Канади є однією з найменших у світі та становить 3,5 осіби на 1 км²!
  -Канада має більше внутрішніх озер і річок, ніж будь-яка інша країна світу.
  -Канада має найдовшу берегову лінію у світі, протяжність якої становить понад 200 тисяч км.
  -Транс-Канада є найдовшим національним шосе у світі — 7604 км.
  -2,2% загальної площі Канади займають 43 парки. Національний парк Банф в провінції Альберта був першим в Канаді. Він з'явився в 1885 році.
  -Понад три відсотки жителів Канади щорічно здають кров.
  -Найвищим піком Канади є Маунт Логан (5 959 м).
  -Баффінова Земля є найбільшим островом в Канаді. Його площа становить 507 451 кв. км. Населення цього острова становить лише 11 тис. Чоловік.
  -Делла Фолс — найвищий водоспад Канади, його висота становить 440 м. Цікавий факт, що він в кілька разів вищий, ніж всесвітньо відомий Ніагарський водоспад (53 м).
  -Понад сім відсотків канадців не вірять в Бога.
  -Найбільша провінція Канади — Квебек, вона займає площу понад 1,3 млн км².
  -Найбільш населеною областю Канади є Онтаріо з 12.5 млн осіб. На другому місці Квебек з населенням 7.6 млн осіб.
  -Понад 16% населення Канади — іммігранти, що становить приблизно 5,5 мільйона чоловік.
  -За даними Організації Об'єднаних Націй, Канада займає 4-е місце за індексом розвитку, що робить цю країну ідеальним місцем для життя і виховання дітей. 
2. ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ  за тестуванням:

3. ПРОЙТЕ ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ "КАНАДА" до 15.04.2020 року до 14.00 год. КОД ДОСТУПУ УЧИТЕЛЯ 788415
 за посиланням join.naurok.ua
___________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС СЕРЕДА  08.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
виконати до 15.04.2020 року

ТЕМА: ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА.

ЗАВДАННЯ: 1. ОПРАЦЮВАТИ §27 підручника.

2. Поясніть значення понять: географічний простір, територія, географічні місця, політичні інституції (відносини, сили), територіально-політична система,геополітика . 
3. Підготуватися до тематичного оцінювання, повторити §§20-27.

______________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС СЕРЕДА  08.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
виконати до 09.04.2020 року
ТЕМА:  США. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ.
1. ОПРАЦЮВАТИ §38 підручника.
2. ВИКОНАЙТЕ САМОСТІЙНУ РОБОТУ.


    
___________________________________________________

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС  ЧЕТВЕР 02.04.2020 РОКУ


ТЕМА: США. МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ В МПП. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА США.

Офіційна назва – Сполучені Штати Америки (США)
Склад території – 50 штатів і Федеральний округ Колумбія
Столиця - Вашингтон
Член міжнародних організацій – ООН, НАТО, НАФТА та ін.
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство  (протестантизм, католицтво)
Площа країни - 9,8 млн. км²
Населення - 326,6 млн. осіб (2017)
Загальний ВВП (за даними МВФ, 2017) - 19285 млрд. $
ВВП на 1 особу - 58952 $ 
ІЛР (місце у світі, 2016) - 11
Форма правління - президентська республіка
Територіальний устрій - федеративна держава
Місце країни за типізацією ООН - високорозвинута країна "Великої сімки G-7"

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ.

1. ОПРАЦЮВАТИ §37 підручника.
2. Із поданих нижче варіантів відповідей оберіть правильну відповідь на запитання. 
Відповіді записати, сфотографувати, відправити мені для перевірки (TELEGRAM)

ПИТАННЯ:

 1. Найбільша за площею та населенням католицька держава світу.
 2. Країна, що посідає першість за загальним обсягом ВВП в американському регіоні.
 3. Країна, яку називають "головною фермою" Америки.
 4. Найбідніша країна регіону.
 5. Країні, яка крім США та Канади, входить до складу НАФТА.
 6. Промисловий район та однойменний мегаполіс на сході Півночної Америки.
 7. Промисловий район, що спеціалізується на нафтопереробці та нафтохімії.
 8. Мегаполіс на західному узбережжі Північної Америки.
 9. "Цукровий острів"
 10. Країна "зручного прапора".

Варіанти відповідей:(Приатлантичний, США, Примексиканський, Мексика, Куба, Бразилія, Панама, Аргентина, Гаїті, Каліфорнійський).

3. ПІДГОТУВАТИ НЕВЕЛИКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США.


     ---------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕОГРАФІЯ 10 КЛАС    СЕРЕДА  01.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
виконати до 02.04.2020 року


 ТЕМА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ КРАЇН АМЕРИКИ.
            
 НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ          У багатьох країнах Америки сфера послуг розвивається досить динамічно. Проте найбільше значення вона має у найбільш економічно розвинутих постіндустріальних країнах регіону (США, Канада) або у державах Карибського басейну й Центральної Америки. У першій групі країн наявний широкий спектр послуг: наукові, освітні, фінансові, торговельні, страхувальні, транспортні, туристичні, медичні, телекомунікаційні, індустрія розваг та ін.
           Друга група країн має вужчу спеціалізацію третинного сектору економіки. Оскільки це острівні або приморські країни, що розташовані на перехрестях торговельних шляхів, у них розвинулись транспортні послуги. Найбільшим морським флотом серед країн світу вирізняються Панама та Багамські Острови, які є країнами «дешевого (зручного) прапору». Сприятливі умови реєстрації під прапором цих держав надають податкові пільги, що приваблює іноземних судновласників. Свій прапор також «продають» Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсент і Гренадини, Барбадос, Беліз, Гондурас, Бермудські острови (Брит.). Другим напрямом спеціалізації невеликих країн є банківські послуги. Так, на Кайманових островах (Брит.) зареєстровано близько 500 банків. Там свої філії мають 40 з 50 найбільших банків світу. На Багамських Островах діють відділення понад 400 банків, у Панамі – майже 140 банків із понад 30 країн світу.
           Ще однією спеціалізацією є міжнародний туризм. Щорічно район Карибського моря відвідують близько 20 млн осіб. Туристичними послугами відомі й інші країни Америки. Визначні пам’ятки природи (наприклад, водоспади Ігуасу та Анхель, ландшафти Анд, високогірне озеро Тітікака), природні національні парки, океанські пляжі, численні історичні та археологічні музеї з рідкісними експонатами епохи майя, ацтеків та інків, нічні клуби приваблюють туристів у Мексику, Бразилію, Перу, Венесуелу.
        Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли
      У більшості країн Америки транспорт розвинутий недостатньо, що є однією із перешкод для подальшого економічного зростання. Слабо заселено простори внутрішніх територій Амазонії, півночі Канади, крайнього півдня регіону, що позбавлені сучасних шляхів. Міждержавних доріг небагато. Прокладання транспортної мережі залежить від розміщення населення та його економічної діяльності.
            Переважну більшість залізниць було збудовано наприкінці XIX – у першій половині XX ст. Нині за протяжністю залізниць до топ-10 країн світу входять США  (1-ше місце у світі), Канада та Аргентина. Також значною протяжністю доріг вирізняються Бразилія та Мексика. Трансконтинентальні залізниці споруджено в США, Канаді, Мексиці, Гватемалі. Водночас більшість країн Америки мають вкрай низьку густоту залізниць. Найбільший показник густоти залізниць у регіоні – на Кубі. Електрифікованих доріг небагато. Єдина в регіоні швидкісна залізниця проходить уздовж східного узбережжя США, сполучаючи Вашингтон з Бостоном через Філадельфію та Нью-Йорк. Також в Америці є 8 країн, в яких залізниць взагалі немає, зокрема це Беліз, Багамські Острови, Барбадос, Тринідад і Тобаго та ряд інших острівних країн Карибського басейну.
   Бурхливо розвивається автомобільний транспорт. Найбільше за протяжністю автошляхів мають США (1-ше місце у світі), Бразилія (4-те місце) та Канада (8-ме місце). У більшості країн Америки якість автошляхів є невисокою. Не всі з них мають тверде покриття. Окрім США та Канади більшість якісних шляхів прокладено в Еквадорі та Чилі. Найважливішою автомагістраллю Америки є Панамериканське шосе, протяжність, якого перевищує довжину земного екватора. Воно сполучає США з країнами Центральної та Південної Америки. У Південній Америці найбільш важливе Трансамазонське шосе довжиною майже 5,5 тис. км. Воно, починаючись на Атлантичному узбережжі Бразилії, з’єднує судноплавні частини всіх правих приток Амазонки.
       Морський транспорт має вирішальне значення у зовнішніх економічних зв’язках країн. Окрім країн «дешевого прапору», власні великі торговельні флоти мають США, Бразилія, Аргентина. На території США портів-велетнів розташовано 18, зокрема Х’юстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна. Одним з найважливіших транспортних водних шляхів міжнародного значення є Панамський канал на території Панами. Його середня пропускна здатність – 36 суден на добу. 
   У країнах Америки для перевезення пасажирів здебільшого використовується авіаційний транспорт. Країни регіону очолюють світові рейтинги за кількістю аеропортів. Так, до топ-10 за цим показником входять 8 американських країн. Зокрема в США понад 13,5 тис. аеропортів (1-ше місце в світі), у Бразилії – понад 4 тисячі (2-ге місце), у Мексиці – понад 1,7 тисяч (3-тє місце), в Канаді – майже 1,5 тисячі (4-те місце). Із 30-ти найбільших у світі аеропортів-хабів 12 розташовано в США, у т. ч. у містах Атланта (Гартсфілд-Джексон), Лос-Анджелес, Чикаго (О’Хара), Даллас. Найбільші аеропорти міжнародного значення працюють у Канаді (Монреаль, Ванкувер), Бразилії (Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро), біля столиць Аргентини, Чилі, Венесуели, Куби, Сальвадору, Коста-Ріки, Гватемали.
     Помітного розвитку набув трубопровідний транспорт. До топ-10 світових лідерів за протяжністю трубопроводів увійшли США, Канада, Мексика, Аргентина.

     У гірських районах Анд використовують гужовий та в’ючний транспорт – коней, мулів, а у подекуди й лам.
 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки
     За особливостями ЕГП, природними, історичними, етнічними та соціально-економічними відмінностями в межах Американського регіону виокремлюють чотири субрегіони, що мають певні особливості участі в міжнародному поділі праці.
      Північна Америка – найбільший за площею та часткою ВВП серед субрегіонів Америки. До його складу входять дві високорозвинуті країни «Великої сімки». Це найпотужніший в економічному аспекті регіон світу, що посідає чільне місце за наданням різноманітних послуг, виробництвом продукції обробної та добувної промисловості, а також високоінтенсивним сільським господарством.
          У Центральній Америці окрім Мексики переважають країни з аграрно-сировинною спеціалізацією. Там збирають великі врожаї тропічних фруктів, какао-бобів, кави, цукрової тростини. Промисловість розвинуто слабо. Її основу становлять фабрики, що виробляють одяг, взуття та інші товари повсякденного споживання. Ремісничі гончарні вироби, вовняні килими, вироби зі шкіри та капелюхи користуються попитом у туристів.
      Мексика – нова індустріальна країна. Вона дає понад 80 % ВВП Центральної Америки.
           Карибський басейн (Кариби)  – найменший за часткою площі, населення та ВВП регіон Америки. Нині його міжнародною спеціалізацією є сфера послуг: транспортні, фінансові та туристичні. Прагнучи не забруднювати свою територію, США створили на деяких з островів нафтопереробні заводи. 
            Південна Америка поступається в регіоні за часткою площі, населення і ВВП лише Північній Америці. Міжнародною спеціалізацією більшості країн є добувна промисловість, кольорова та чорна металургія, виробництво та первинна обробка сільгосппродукції. Основними експортними товарами є залізні та мідні руди, цукор, кава, какао-боби, тропічні фрукти, деревина.
      Зв’язки України з країнами Америки
          Україна та країни Америки мають певні спільні інтереси, потреби та можливості, що спонукають сторони до тісного співробітництва. 
           Українські товари наполегливо «освоюють» ринки Бразилії, Чилі, Венесуели, Перу, Багамських Островів. 
         Стратегія України щодо країн Америки полягає в установленні та розвитку сталих відносин як з усіма країнами регіону, так і поглибленні зв’язків з інтеграційними угрупованнями МЕРКОСУР, НАФТА, вивчення досвіду їх функціонування.
       Розвивається технічне та технологічне співробітництво, зокрема в сфері космічних програм, постачанні технологій, геологорозвідки, охорони довкілля, інвестиційної співпраці, новітніх засобів зв’язку, торгівлі військовою продукцією. 
     Надається політична, фінансова, інформаційна та правова підтримка державою процесу просування українських товарів і послуг на ринки регіону, підтримка імпорту Україною американських товарів. Відбувається взаємодія у політичній сфері, налагоджуються різноманітні культурні зв’язки, міжособистісні контакти. Слід зважати й на наявність численної української діаспори в США, Канаді, Бразилії, Аргентині.

         Україна і країни Америки активно співпрацюють у сфері миротворчої діяльності, нерозповсюдження зброї масового знищення та ракетних технологій, запобігання незаконному обігу наркотичних речовин, контрабанді зброї, боротьби з тероризмом,  корупцією і злочинністю, гарантування економічної безпеки. 


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ :
1. ОПРАЦЮВАТИ §36 підручника " Географія 10 клас"(автори В.Ю.Пестушко,     Г.Ш.Уварова)

2. ПІДГОТОВУВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ( на вибір ) за темами:
 •  "БАНАНОВІ РЕСПУБЛІКИ": типові ознаки та сучасний розвиток".
 • "ПАНАМЕРИКАНСЬКЕ ШОСЕ - дорога через три Америки"
 • "ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ КРАЇН КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ".
Підготовлені повідомлення можете переслати мені  у вигляді фото  (в  TELEGRAM).

БАЖАЮ УСПІХІВ!


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ГЕОГРАФІЯ 11 КЛАС СЕРЕДА  01.04.2020 РОКУ

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
виконати до 08.04.2020 року1ОПРАЦЮВАТИ §26.
ТЕМА: ВИРОБНИЦТВА ВТОРИННОГО СЕКТОРУ. ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ. ФОРМУВАННЯ "ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА". 

2. ПОВТОРІТЬ  ПРО ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ
ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, АЛЮМІНІЮ, МІДІ. ЧИННИКИ ТА ФОРМИ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН. 


У глобальних ланцюгах доданої вартості можуть бути задіяні компанії (підприємства) кількох країн, розміщених на різних континентах.Тому країни мають різну міжнародну спеціалізацію. Кінцеві споживачі товарів чи виробів ще більшерозпорошені по світу.
Виробництво продукції кольорових металів (зокрема алюмінію,міді) має кілька виразних стадій.
 Приклад глобального ланцюга доданої вартості за участі України: Гвінея видобуває лише боксити, Україна переробляє їх на оксид алюмінію, Росія виробляє з нього товарний алюміній, який переважно збувають машинобудівним компаніям США. Весь ланцюг від видобування до збуту кінцевої продукції є глобальним, і відповідні підприємства входять до складу єдиної ТНК«Русал», яка контролює 40 % світового ринку первинного алюмінію.

Подібна ситуація і з виробничим ланцюгом у мідній промисловості, де одна група країн спеціалізується на видобуванні сировини з вмістом міді (наприклад, Чилі), друга — на її первинній переробці (наприклад, ДР Конго), а третя — на рафінуванні металевої міді (наприклад, Німеччина). Значною мірою це зумовлено наявними можливостями залучення місцевих ресурсів і спеціально підготовлених трудових кадрів, а також державною політикою із залучення ТНК до створення необхідних виробничих потужностей (наприклад, «Ріо-Тінто»).

Особливістю ринку чорних металів є тісний зв’язок між розміщенням виробничих потужностей з виплавки первинного чавуну та сталі й прокатом масових видів сталевої про дукції. Головні потужності контролює ТНК «МітталСтілл», яка створила глобальні ланцюги доданої вартості. Наприклад, на її металургійний завод у м. Дюнкерк (Франція) залізну руду завозять з Бразилії, кам’яне вугілля — з Польщі та Південної Африки, а готовий прокат постачають на машинобудівні підприємства Франції та інших країн-членів ЄС.
Процес переробки руд чорних і кольорових металів та випуску кінцевої продукції прокату не має обмежень щодо розміщення виробничих потужностей, тому у світі існують як великі металургійні комплекси, так і малі заводи, сировиною для яких переважно є брухт відповідних металів. Великі підприємства переважно орієнтовані на експорт, а малі — на забезпечення внутрішніх потреб. Більшість міжнародних поставок становлять великі партії масових виробів із чорних металів та сталі, що відбуваються в рамках виробничої кооперації з машинобудівними заводами на довготривалій основі.
Лише найбільші світові виробники чавуну і сталі мають власні глобальні ланцюги від сировини до випуску готового прокату.
Тому головними чинниками розміщення підприємств чорної металургії є поєднання ціни залізорудної сировини із ціною на сталь у країнах збуту готової кінцевої продукції. Це дає змогу визначити довготривалу прибутковість відповідного виробництва.
Зосередження більшої частини сучасних підприємств металургії в Китаї привело до змін у міжнародній спеціалізації інших країн світу. Малі розвинені країни спеціалізуються на експорті та виробництві окремих видів прокату. Наприклад, Бельгія має міжнародну спеціалізацію на виробництві плоского прокату з легованої сталі.
Так само країни, що розвиваються, які володіють власними великими покладами залізної і марганцевої руди та кам’яного вугілля, успішно розвивають власну чорну металургію, орієнтовану на експорт.
Наприклад, у Бразилії більшість нових сталеливарних заводів постачають за кордон товарні сляби за значно меншою ціною, ніж на світовому ринку. 
Більшість продукції на світовий ринок постачають великі спеціалізовані ТНК, такі як «ЮнайтедСтіл» (США). Ці компанії-лідери встановлюють світові ціни на відповідні види продукції. На вільному ринку продукції металургії ціни встановлюють на Лондонській біржі металів. Їх визначають на умовах поставки відповідних стандартних партій металів чи металевої сировини до морського торговельного порту Роттердам (Нідерланди). Переважно первинний алюміній і мідь використовують у машинобудуванні. Особливе місце займає виробництво транспортних засобів, наприклад, літаків.

3. ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ №8  ( у робочих зошитах)
ТЕМА: " Позначення на контурній уврті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості "видобування алюмінієвої сировини-виробництво глинозему-виробництво первинного  алюмінію-споживання алюмінію.
МЕТА: удосконалити вміння позначати на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості.
ОБЛАДНАННЯ: атлас, статистичні матеріали.
ХІД РОБОТИ
1. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:
Глобальні ланцюги доданої вартості-____________________________________________
2. З’ясуйте, звідки постачають боксити на Миколаївський глиноземний завод і куди відправляють оксид алюмінію, який з них виробляють.
3. Нанесіть на контурну карту ці підприємства та позначте стрілками різного кольору напрямки перевезення вантажів між ними.
4. Висновки.

БАЖАЮ УСПІХІВ!

1 коментар:

 1. Я тут, щоб поділитися своїми свідченнями про те, що зробила для мене гарна довірена позикова компанія. Мене звати Нікіта Таня, росіянка, я прекрасна мати трьох дітей. Я втратила свої кошти, намагаючись отримати позику, мені і дітям було так важко, я пішла в Інтернет, щоб отримати допомогу в позиці. втратив до одного вірного дня, коли я зустрів цього свого друга, який нещодавно забезпечив позику у дуже чесного чоловіка, містера Бенджаміна. Вона познайомила мене з цим чесним офіцером з питань позик, містером Бенджаміном, який допоміг мені оформити позику протягом 5 робочих днів, і я назавжди буду вдячний містеру Бенджаміну за допомогу мені знову стати на ноги. Ви можете зв’язатися з містером Бенджаміном електронною поштою: 247officedept@gmail.com, вони не знають, що я роблю це для них, але я просто повинен це зробити, тому що там багато людей, які потребують допомоги в позиці, будь ласка, прийдіть до цього чесного чоловіка, і ви також можете врятувати. WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)

  ВідповістиВидалити